ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Δημοτών μπορείτε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή παράπονό σας. Κάντε κλικ στην «Υποβολή – Αναζήτηση» από το κεντρικό μενού. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την κατηγορία και του αιτήματός σας (πχ καθαριότητα) και να συμπληρώσετε κάποια επιπλέον στοιχεία.
Το αίτημα αυτό θα διαβιβαστεί αμέσως στην αρμόδια για την επίλυση του υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα το επεξεργαστεί. Μετά την επεξεργασία του θα ορισθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και η ημερομηνία υλοποίησης τους.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση του αιτήματος σας, επιλέγοντας «Αναζήτηση» και κάνοντας χρήση των κωδικών που θα σας δοθούν μετά την υποβολή του.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης που επιδιώκει ο Δήμος, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος σας, θα σας ζητηθεί, να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης σας. Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην απάντηση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος θα μπορεί να εντοπίζει τις αδύναμες περιοχές και να υλοποιεί τις απαραίτητες βελτιώσεις.
Υποβολή Νέου Αιτήματος Αναζήτηση υπάρχοντος αιτήματος